Edukačně – rekondiční pobyt pro kardiaky – přihláška