Klub Dia

Diabetes mellitus je chronické onemocnění charakterizované zdánlivým, či úplným nedostatkem inzulinu. Přestože je v dnešní době známo mnoho variant tohoto onemocnění, které se mezi sebou vzájemně liší, nejčastěji hovoříme o diabetu 1. a 2. typu.

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní porucha, která postihuje Langerhansovy ostrůvky pankreatu. Jejich beta buňky jsou v důsledku imunitní reakce vlastního těla ničeny a nemohou produkovat inzulin, čímž dochází k jeho akutnímu nedostatku. Proto se někdy tento typ označuje také jako IDDM (inzulin dependentní DM). Jde o juvenilní onemocnění, které se manifestuje zejména u dětí a dospívajících.

Diabetes mellitus 2. typu je porucha typická sníženou citlivostí na inzulin. Inzulinové receptory jsou nejčastěji v důsledku obezity modifikovány a to negativně ovlivňuje jejich senzitivitu . Výsledkem je znemožnění vstupu glukózy do buněk a její zvýšená hladina v krvi.

Toto onemocnění se týká zejména starších lidí s nadváhou.