Klub Kardio

Kardiaci jsou souhrnné označení pro pacienty se srdečním onemocněním. Je jich známo velké množství a každé má svou etiologii a prognózu. Příčinou může být ateroskleróza a snižující se elasticita cév, ucpávání koronárních tepen a následný akutní infarkt myokardu, nebo poruchy v převodním systému srdečním, které vyvolávají arytmie. Faktorů souvisejících se vznikem srdečního onemocnění je však mnohem více, patří sem například i genetické predispozice. Obecně se ale dá říci, že s přibývajícím věkem se zvyšuje riziko jejich výskytu.

Kardiaci obvykle podstupují různé operační zákroky, jako je bypass, nebo výměna chlopně, aby došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Neméně důležitý je však také zdravý životní styl, včetně pravidelného pohybu, který má příznivý vliv.