Klub Obe

Bariatrie, neboli bariatrická chirurgie, je obor zabývající se chirurgickým řešením obezity. Mezi bariatrické výkony patří bandáž žaludku, sleeve resekce žaludku, plikace žaludku a gastrický bypass. Principem těchto zákroků je restrikce množství přijímané potravy. Buď je přímo odňata (resekována), nebo sešitím zmenšena část žaludku, což sníží jeho roztažitelnost a zároveň dochází dříve k pocitu sytosti.

Operační řešení je indikováno u pacientů, jejichž BMI (body mass index – poměr váha [v kg] : výška [v m]2) přesahuje hodnotu 40, kdy se jedná o obezitu III. stupně. Někdy se k operaci přistupuje již od hodnoty BMI > 35 a to zejména pokud jsou přítomny další zdravotní komplikace jako například hypertenze, či diabetes mellitus 2. typu, které také zhoršují kvalitu života pacienta.