Diaklub

Diabetes mellitus je chronické onemocnění charakterizované zdánlivým či úplným nedostatkem inzulinu. Přestože je v dnešní době známo mnoho variant tohoto onemocnění, které se od sebe vzájemně liší, nejčastěji hovoříme o diabetu 1. a 2. typu.


Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní porucha, která postihuje Langerhansovy ostrůvky pankreatu. Jejich beta buňky jsou v důsledku imunitní reakce vlastního těla ničeny a nemohou produkovat inzulin, čímž dochází k jeho akutnímu nedostatku. Proto se někdy tento typ označuje také jako IDDM (inzulin dependentní DM). Jde o juvenilní onemocnění, které se manifestuje zejména u dětí a dospívajících.


Diabetes mellitus 2. typu je porucha, pro niž je typická snížená citlivost na inzulin. Inzulinové receptory jsou, nejčastěji v důsledku obezity, modifikovány, a to negativně ovlivňuje jejich senzitivitu. Výsledkem je znemožnění vstupu glukózy do buněk a její zvýšená hladina v krvi. Toto onemocnění se týká zejména starších lidí a lidí s nadváhou.

Další kluby

Kalendář událostí

Momentálně zde nejsou žádné události