Chcete nám pomoci a podpořit naši činnost?

Rádi byste podpořili naši činnosti a nevíte jak? Pro finanční podporu je třeba vyplnit formulář, na jehož základě bude vytvořena darovací smlouva. Ve formuláři si můžete vybrat finanční částku, kterou chcete darovat

V případě, že byste nám rádi věnovali jinou formu daru nebo byste se chtěli stát našimi sponzory, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese vedeni@pacimed.cz.

Poskytnutí daru je podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“), vždy daňově neuznatelným výdajem (nákladem). Při splnění určitých podmínek (příjemce, účel, výše) lze však uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně, tj. o částku poskytnutého daru lze snížit základ daně z příjmů fyzických osob (§ 15 odst. 5 ZDP) i daně z příjmů právnických osob (§ 20 odst. 8 ZDP). To se provádí vždy až v daňovém přiznání. Poskytnutí daru snižuje pouze daň z příjmu, odvody na zdravotní a sociální pojištění nejsou nijak ovlivněny. Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby, služby a podobně. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

 

Děkujeme všem za veškeré finanční či materiální příspěvky!

Za tým PaciMed

Miloslav Čermák 

Předseda výboru PaciMedu

Partneři

lilly-logo
fapi-logo
diastyl logo