Přidejte se k nám

Pokud jste se nedostali do členských sekcí jako je galerie, je nutné si u nás zaplatit členství. Následně přejděte na stránku přihlášení.

 

Jaké budete mít výhody jako člen pacientské organizace PaciMed Praha – pobočný spolek VŠTJ Medicina, z.s.?

  • pravidelné zasílání pozvánek na edukační, sportovní akce a setkání lidí s podobným osudem jako Vy. 
  • možnost zpětného shlédnutí záznamů online odborných edukací.
  • pravidelné zasílání čtvrtletníku Obesity News nebo sleva 160 Kč v nakladatelství NOL.
  • sleva na pobytové akce organizované PaciMedem.

Zaplacením ročního příspěvku podpoříte vytváření kvalitního odborného programu po celý rok, kde se můžete dozvědět mnoho užitečných informací o Vaší nemoci a sdílet své zkušenosti s ostatními pacienty.

Jako člen máte také právo se podílet na všech akcích pořádaných organizací PaciMed. V rámci stanovami určeným způsobem můžete také volit výkonné orgány PaciMedu a být do nich volen. Členem může být také právnická osoba. Vaše členství můžete ukončit kdykoli v průběhu roku nebo nezaplacením dalšího ročního příspěvku.

Více informací najdete v našich VOP.

Děkujeme, že se stanete naším členem!

Váš PaciMed.