Přidejte se k nám

Členstvím v organizaci PaciMed Praha – pobočný spolek VŠTJ Medicina, z.s. (IČ: 05376858) získáváte přístup k pravidelnému zasílání pozvánek na edukační, sportovní akce a setkání lidí s podobným osudem jako Vy. Zaplacením ročního příspěvku podpoříte vytváření kvalitního odborného programu po celý rok, kde se můžete dozvědět mnoho užitečných informací o Vaší nemoci a sdílet své zkušenosti s ostatními pacienty. 

Jako člen máte právo se podílet na všech akcích pořádaných organizací PaciMed. V rámci stanovami určeným způsobem můžete také volit výkonné orgány PaciMedu a být do nich volen. Členem může být také právnická osoba.Vaše členství můžete ukončit kdykoli v průběhu roku nebo nezaplacením dalšího ročního příspěvku. 

Více informací najdete v našich VOP.

Váš PaciMed