Nové číslo Obesity news!

Víte, že vyšlo další číslo Obesity news. Zdarma ho najdete na chodbách Všeobecné fakultní nemocnice (zejména u ambulance Obezitologie – Poliklinika VFN, Karlovo nám. 32, Praha 2).

Na 16 stranách si můžete přečíst rozhovor s panem prof. PaeDr. Pavlem Kolářem, Ph.D., Tipy na relaxační techniky, ale také zprávu z naší zářijové akce S Pivrncem po stopách Josefa Švejka.