OBEZITA, SRDEČNÍ SELHÁNÍ A 200 KG

Maximální hmotnost pacienta dosáhla 216 kg. Při srdečním selhání s dušností, kdy byl schopen chůze jen velmi omezeně, byl přijat do nemocnice. Po zaléčení srdečního selhání s retencí tekutin (zadržení vody, otoky, dušnost) se hmotnost ustálila na 190 kg. Byl odeslán na obezitologii. Po dvoutýdenním redukčním pobytu v obezitologickém centru 1. LF UK a VFN v Praze se podařilo snížit hmotnost pacienta na 178 kg (dieta VLCD – 1 200 kcal/den – tento režim může být pouze krátkodobý a pod dohledem nutričního terapeuta nebo lékaře, zvláště u pacientů s diabetem, srdečním selháním musí být pacient monitorován).

Během dvou měsíců došlo opět k mírnému zvýšení hmotnosti na 178 kg. Nicméně intenzivní léčbou (pomocí redukční diety, stále poměrně omezené pohybové aktivity – chůze) a dalším režimem VLCD na lůžku se dostal až na 146 kg. Poté dochází ke stagnaci hmotnosti. V této době je pacientovi nabídnut bariatrický výkon.

Z hlediska srdečního selhání je pacient schopen výkonu, což zatím odmítá s tím, že „si myslí“, že to zase půjde. V následujících čtyřech měsících dochází jen k mírnému snížení hmotnosti i při skoro stejné dietě (je adaptován na nízký příjem – organismus se přizpůsobil). To je zcela normální u většiny lidí, kteří mají genetickou schopnost hodně nabírat. I proto se přistoupilo k již třetímu redukčnímu pobytu s dietou VLCD (tentokrát příjem dokonce jen 800 kcal/den), díky níž opět došlo k dalšímu poklesu hmotnosti až na 139 kg.

Další plán je hmotnost udržet, a pokud pacient stále bude odmítat bariatrický výkon, za půl roku opět předepsat redukční pobyt nebo i léky na snižování hmotnosti. Přes léto však došlo k typické situaci. Mírné polevení v režimu, přerušení monitoringu vedlo k opětovnému vzestupu hmotnosti až na 160 kg, částečně nepochybně na vrub zadržení tekutin, ale to se u kardiaků při změně diety často stane a následně omezí i pohyb, a tím se dostávají opět do pozitivní energetické bilance. Nicméně je to typický příklad, kdy po velkém redukčním úspěchu pomocí redukční diety a adaptaci na nízký příjem dojde k rychlému vzestupu hmotnosti.

Pacient nyní souhlasí s přípravou na bariatrický výkon – tentokrát s plikací žaludku a s dalším redukčním pobytem v nemocnici těsně před operací, je operován s hmotností 144 kg. Od té doby úspěšně snižuje hmotnost až na současných 109,8 kg a připravuje se na plastiku břišní stěny (za šest měsíců bude příběh aktualizován).