Očkování proti onemocnění covid-19


Aktuality k očkování

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou. Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy.
Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí. Více informací najdete na stránkách pacientských organizací.

Postup očkování chronických pacientů – informace pro ambulantní specialisty

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) potvrdila, že vakcínou AstraZeneca lze dále očkovat. Vakcína není spojena se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin. Dál pokračuje pečlivé sledování hlášení všech poruch srážení krve. Neexistují důkazy o problému, který by se týkal konkrétních šarží. Podrobnosti najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Evropská komise schválila 11. března 2021 čtvrtou vakcínu proti onemocnění covid-19. Jedná se o jednodávkovou vakcínu Janssen firmy Johnson&Johnson. Více o vakcíně

Od pondělí 1. března 2021 je zpřístupněná registrace pro osoby starší 70 let na adrese: registrace.mzcr.cz.

Do očkování se v týdnu od 1. března zapojí i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Jak probíhá očkování a jak se k němu přihlásit?

Centralni rezervacni system - Navod pro zajemce


Připravili jsme pro vás návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování. Tento manuál pro vás budeme nadále aktualizovat, jak budou přibývat další skupiny, které se mohou hlásit k očkování (například chronicky nemocní, starší 60 let).

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích.

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz).
V případě, že je vám více než 70 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.
Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: rezervace.mzcr.cz.
Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2.
Bez zvací SMS není rezervace možná.

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Rezervace se týká termínu aplikace první dávky vakcíny. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky. K samotnému očkování je třeba přinést občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Pokud jste vážně nemocní a máte zájem o očkování, na stránce pacientských organizací se dozvíte, jak funguje registrace k očkování ve vašem případě.

Jako potvrzení o tom, že jste podstoupili očkování proti covid-19, slouží vystavený certifikát.
Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout tento certifikát o provedeném očkování.

Podrobnosti k očkování proti covid-19 v ČR jsou dostupné v metodickém pokynu pro očkovací kampaň.

Na stránce Otázky a odpovědi se dozvíte informace o registraci vakcín, jak vakcíny fungují, jak se registrovat k očkování jako imobilní, jaké výhody má očkovaný člověk, jaká je věková hranice pro podání jednotlivých vakcín a další.

Další informace a odpovědi na vaše otázky najdete také na portálu covid.gov.cz.

Zajímá vás více o jednotlivých vakcínách?

Více o vakcíně Janssen firmy Johnson&Johnson se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Kde se očkuje?

Očkovací místa jsou budována v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jejich seznam najdete ve formuláři během procesu registrace. Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže.
V týdnu od 1. března 2021 se do očkování zapojí i praktičtí lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob už bylo v daném místě naočkováno, kolik z nich na termín očkování čeká, nebo průměrný počet lidí, které denně dané místo naočkuje.

Kdo se může očkovat?

Registrovat k očkování se od 15. ledna mohou osoby starší 80 let a od 26. ledna všichni zdravotničtí pracovníci.

Od 27. února 2021 se mohou přihlašovat i pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení. Registrace jim je umožněna na základě unikátního kódu, který obdrží od vedení škol.
Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně očkování ve školství najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
K dispozici je také potvrzení o zaměstnání, které musí pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení při očkování předložit.

Od 1. března je registrace otevřená pro osoby starší 70 let.

Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.

Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.
Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1) nebo kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.
O očkování cizích státních příslušníků, kteří nespadají do žádné z výše zmíněných kategorií, v tuto chvíli probíhají jednání.

Očkování je dobrovolné.

Jak je to s očkováním po prodělaném onemocnění covid-19?
Při omezené dostupnosti vakcíny je doporučované odložit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, o minimálně 3 měsíce po ukončení izolace.
V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky Česká vakcinologická společnost doporučuje odložení aplikace druhé dávky minimálně o 3 měsíce po ukončení izolace.
Zejména u osob ve vysokém riziku nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace při průběhu bez příznaků a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při průběhu s příznaky. Ve studiích bylo prokázané, že očkování je pro osoby po prodělaném onemocnění bezpečné.Očkování zdravotnických pracovníkůOčkování pacientů a klientů sociálních služeb

Proč se očkovat?

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).

Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.

Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.

Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence. Tomu všemu zabrání vakcína.

Očkované osoby od začátku března 2021 nemusí nastoupit do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 

Letáky ke stažení

Jak se objednat k očkování?

Jak probíhá očkování učitelů?

Jak probíhá očkování starších 70 let?

Zapojení praktických lékařů do očkování

Zajímá vás více o vakcíně Comirnaty od Pfizer/BioNTech? 

Zajímá vás více o vakcíně firmy Moderna?

Zajímá vás více o očkovací látce od společnosti AstraZeneca?