Víkendové setkání BARI klubu (PO operaci) – přihláška